Gazi Logo 3d

GAZİ SOĞUTMA’ nın kalite politikası

1. Gelişen ve güncel teknolojileri kullanmak ve sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek ürün kalitesini sürekli yükseltmek ve müşteri beklentilerini aşan bir üretim gerçekleştirmek

2. En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmek

3. Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılayan bir anlayış içinde güvenilir bir firma olmak

4. Politikamız doğrultusunda kalite hedeflerimize ulaşmak için kalite anlayışımızın sürekliliğini sağlayarak içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak

5. Politkamız doğrultusunda çalışnalarımız ile hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm eğitimleri vermek, uygun çalışma ortamını sağlamak ve bunu teknoloji ile destekleyerek bir aile olmak

6. Deneyim ve birikimimizi daha da artırarak ülke ekonomisine verdiğimiz hizmet kalitesi ile katkıda bulunmak

7. Müşteri memnuniyetini, çalışan memnuniyeti ve hizmet kalitemiz ile sağlamak

8. Süreç ve yönetimde sistem yaklaşımı ile, maksimum iletişim ve verimliliği sağlamak

9. Verimlilik esasına dayalı olarak, sürekli iyileştirmeyi sürdürülebilir hale getirmek

10. Sürdürülebilir şartlara, çalışan ve tedarikçileri katarak etkin karar verme mekanizmasını sağlamak

11. Stratejilere bağlı kurumsal yönetim ile, tüm çalışanlarımıza liderliği aşılamak

için yönetim olarak kalite yönetim sisteminin sürekliliği sağlamayı taahhüt ederiz.